Bookmark/bokmärke

  • 30 kr
Share

Bookmark that fits well with the guidebooks! Both Swedish and English text, the 7 pilgrim words and a poem.
Click on the last picture to see the hole one!


Bokmärke som passar bra till guideböckerna!  Det är de sju pilgrimsorden och en dikt om S:t Olavsleden som text.. På svenska på ena sidan och engelsk text på andra sidan. Klicka på den nästsida bilden för att se den i sin helhet.

Format: 5 x 21 cm
Design and poem: Sara Stierna