Plastic pocket/plastficka

  • 30 kr
Share

The pilgrim passport is a value document and then you want your passport to be protected during your walk. We now offer a plastic pocket for your pilgrim passport!


Pilgrimspasset är en värdehandling och då vill du väl att ditt pass ska vara skyddat under din vandring. Vi erbjuder nu en plastficka för ditt pilgrimspass!