Plastic pocket/plastficka

Unfortunately, this product is out of stock. Send an email to [email protected] to order.

Produkten är tyvärr slut i lager. Skicka ett mejl till info[email protected] att du vill beställa. 


The pilgrim passport is a value document and then you want your passport to be protected during your walk. We now offer a plastic pocket for your pilgrim passport!


Pilgrimspasset är en värdehandling och då vill du väl att ditt pass ska vara skyddat under din vandring. Vi erbjuder nu en plastficka för ditt pilgrimspass!