This text comes first in Swedish and after that in English!

2011 åkte jag med på en resa för entreprenörer och turistbyråpersonal som skulle upptäcka leden som går mellan Sundsvall och Trondheim. Det var en omvälvande resa och efter det har jag varit engagerad i leden på olika sätt. 2013 drog det igång ett Interreg projekt och där var jag bland annat med och tog fram den första hemsidan till leden.

Om S:t Olavsleden shop
Denna webshop startade jag i juni 2017 då jag hade sett ett behov av att sälja guideböcker, pilgrimspass och annat. Så här säljs nu vandringsrelaterade produkter för pilgrimsvandring och pilgrimsleden S:t Olavsleden, souvenirer, böcker, pilgrimspass med mera! En del produkter köper jag in och en del producerar jag själv. Jag försöker att hålla bra priser även om det är ibland är utmanande att vara en liten aktör vad gäller beställningar med mera. Jag säljer gärna produkter som är tillverkade efter S:t Olavsleden, det ger en fin känsla! Jag säljer över hela världen och det är jättekul att få kontakt med alla fina människor som vill komma hit till Norden och pilgrimsvandra! Gilla gärna shopens Facebook sidan för mer info och kontakter!

Om mig!
Jag som driver shopen heter Sara och jag har i 6 år bott vid leden vid Fränsta. Nu bor jag i ett annat pilgrimstätt område, vid Hornborgarsjön. Jag är företagande grafisk formgivare och mitt syfte med shopen är att sprida pilgrimsintresset och ge fler möjlighet att handla produkter. Jag vill även att kunna arbeta med det jag brinner för och kunna bo 
på landsbygden. Jag tycker det är viktigt att stärka landsbygden och de mindre och lokala verksamheterna.

Samarbeten!
Jag är intresserad av utveckling så hör av dig till mig via mejl  om du:

  • vill sälja någon av produkterna i din verksamhet.
  • tillverkar någon produkt som du tror kan passa in att sälja här i shopen.
  • har  andra förslag och förbättringssynpunkter.

Hoppas du ska trivas här och hittar det du söker i butiken! 

Kontakt: [email protected] Gillar gärna Shoppens Facebooksida!

Läs intervjuer med spännande personer! 
Jag har intervjuat 3 personer och kommer intervjua fler personer som är aktiva kring S:t Olavsleden. Intervjuerna har jag sedan layoutat i artikelform och de finns att läsa via länkarna här nedan!
Länk till intervju med med Marie och Staffan som skrivit Guideboken!
Länk till intervju med med Lena Magnusson och Mariagillet som jobbat mycket med att bygga upp den fysiska leden!

Nyhetsbrev

Få nyheter från S:t Olavsleden shop genom att klicka här! 


 


2011 I went on a trip for entrepreneurs and tourist agency staff who would discover the trail that runs between Sundsvall and Trondheim. It was a revolutionary journey and after that I have been involved in the trail in different ways. In 2013, it started an Interreg project and there I was, among other things, involved and produced the first website for the trail.

About S: t Olavsleden shop
This webshop I started in June 2017 when I had seen a need to sell guidebooks, pilgrim passes and other things. Here are now sold hiking related products for pilgrimage and pilgrim trail S: t Olavsleden, souvenirs, books, pilgrim pass and more! Some products I buy and some I produce myself. I try to keep good prices even though it is sometimes challenging to be a small player in terms of orders and more. I like to sell products that are made after St. Olavsleden, it gives a nice feeling! I sell all over the world and it's great fun to get in touch with all the nice people who want to come here to the Nordic countries and pilgrim hikers! Please do like the Facebook page from the shop for more info and contacts!

About me!
I, who runs the shop, is named Sara and for six years I lived at St. Olavsleden in Medelpad! Now I live in another pilgrim area, more south in Sweden, close to the town Skara. I am an entrepreneurial graphic designer and my purpose with the shop is to spread the pilgrimage interest and give more opportunity to shop for products. I also want to be able to work with what I am passionate about and be able to stay here in the countryside. I think it is important to strengthen the countryside and the smaller and local businesses.

Collaboration!
I am interested in development so please contact me via email if you:

  • want to sell any of the products in your business.
  • manufactures any product that you think can fit into selling here in the shop.
  • has other suggestions and improvement points.

Hope you will enjoy it here and find what you are looking for in the store!

Contact: [email protected] and it would be nice if you follow the Facebook page!